TIN NGÀNH

TIN NGÀNH

Things to Look For in a College Paper Writing Service

Things to Look For in a College Paper Writing Service

Many students nowadays are thinking about how to locate a college paper writing service. College is a time for college essays writing discovering oneself and...
Máy điều hòa không khí (hay thường gọi tắt là máy điều hòa, máy lạnh)

Máy điều hòa không khí (hay thường gọi tắt là máy điều hòa, máy lạnh)

Máy điều hòa không khí (hay thường gọi tắt là máy điều hòa, máy lạnh) là một thiết bị gia dụng, hệ thống hoặc cỗ máy được thiết kế nhằm thay đổi các tính chất...
E-sensor iot: giám sát kho lạnh theo thời gian thực bằng smartphone

E-sensor iot: giám sát kho lạnh theo thời gian thực bằng smartphone

Kho lạnh đóng vai trò quan trọng trong bảo quản thực phẩm, dược phẩm và một số sản phẩm đặc thù. Vì vậy, hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm trong kho lạnh...
Quảng trị tiếp tục triển khai

Quảng trị tiếp tục triển khai

Ngày 31.8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp bắt giữ một số lượng lớn hàng điện lạnh đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Theo đó,...
Máy điều hòa không khí

Máy điều hòa không khí

Máy điều hòa không khí (hay thường gọi tắt là máy điều hòa, máy lạnh) là một thiết bị gia dụng, hệ thống hoặc cỗ máy được thiết kế nhằm thay đổi các tính chất...
Hệ thống giám sát môi trường phòng sạch: Bạn có biết?

Hệ thống giám sát môi trường phòng sạch: Bạn có biết?

Hệ thống giám sát môi trường phòng sạch: Bạn có biết? Hệ thống giám sát phòng sạch