THIẾT BỊ LỌC PHÒNG SẠCH

THIẾT BỊ LỌC PHÒNG SẠCH

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã mang lại nhiều thành tựu cho đất nước nhưng đồng thời cũng gây tác động nghiêm trọng đến môi trường. Sự thay đổi lớn trong thành phần không khí cũng như sự xuất hiện của các khí lạ dẫn đến giảm chất lượng không khí. Vì vậy, bất cứ phòng sạch nào cũng đều cần đến hệ thống lọc phòng sạch.

Lọc khí phòng sạch là một không gian được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng không khí. Môi trường trong phòng sạch phải đảm bảo những tiêu chí nhất định về: Nhiệt độ, độ ẩm, luồng khí và áp suất khí. Người ta sử dụng các thiét bị lọc và xử lý khí để hạn chế tối đa lượng bụi, vi sinh, hơi nước … trong phòng sạch.

THIẾT BỊ LỌC PHÒNG SẠCH