PASS BOX - HỘP TRUNG CHUYỂN

Pass Box còn gọi là Hộp chuyển phòng sạch – là một loại thiết bị phụ trợ của phòng sạch, chủ yếu dùng để chuyển các vật dụng nhỏ giữa phòng sạch và phòng không sạch, hoặc giữa 2 phòng sạch có cấp độ khác nhau nhằm giảm số lần mở cửa trong phòng sạch và giảm ô nhiễm đến mức tối thiểu cho phòng sạch. Pass Box là một thiết bị không thể thiếu, sử dụng trong các dây chuyền sản xuất sạch.