LỌC HEPA - THIẾT BỊ LỌC PHÒNG SẠCH

Bộ lọc HEPA hay màng lọc HEPA là sản phẩm chuyên dung để lọc khí trong phòng sạch. Bộ lọc HEPA (bộ lọc không khí có hiệu suất cao) loại bỏ ít nhất 99,97% các hạt có đường kính 3 micromet. Bộ lọc HEPA có thể lọc hầu hết các chất từ không khí, có kích thước nhỏ đến 0,3 mm. Dùng để loại bỏ được một số lượng lớn các hạt rất nhỏ, các hạt có khả năng gây hen suyễn và dị ứng hô hấp cho con người mà máy hút bụi bình thường khác không hút được.

CẤU TẠO LỌC HEPA

Màng lọc HEPA có cấu tạo như một chiếc lưới làm từ nhiều sợi thủy tinh với đường kính nhỏ khoảng từ 0.5 – 2 micromet sắp xếp ngẫu nhiên. Với kích thước nhỏ như vậy, màng lọc dễ dàng bắt được các hạt bụi siêu nhỏ mà các màng lọc khác không thể bắt được.

Lọc HEPA cho phòng sạch theo cấp độ phòng sạch:

 • Nếu phòng sạch có class 100.000 (cấp độ D theo GMP) thì hãy chọn lọc HEPA H13
 • Nếu phòng sạch có class 10.000 (cấp độ C) thì hãy chọn màng HEPA cấp độ lọc H14.
 • Nếu phòng sạch có class 1.000 đến 100 (cấp độ A & B) thì hãy chọn ULPA cấp độ lọc U15
 • Nếu phòng sạch có class 1 đến 10 thì hãy chọn ULPA cấp độ lọc U17.

 

Chính vì cấu tạo của màng lọc HEPA khá tinh vi nên nó cũng đảm nhiệm một chức năng vô cùng quan trọng. Trên máy lọc không khí, màng lọc này sẽ giúp lọc sạch các vi khuẩn, lông thú, hạt phấn hoa, khói bụi hoặc các tác nhân khác ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chính vì cấu tạo của màng lọc HEPA khá tinh vi nên nó cũng đảm nhiệm một chức năng vô cùng quan trọng. Trên máy lọc không khí, màng lọc này sẽ giúp lọc sạch các vi khuẩn, lông thú, hạt phấn hoa, khói bụi hoặc các tác nhân khác ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

CẤU TẠO LỌC HEPA

Màng lọc HEPA có cấu tạo như một chiếc lưới làm từ nhiều sợi thủy tinh với đường kính nhỏ khoảng từ 0.5 – 2 micromet sắp xếp ngẫu nhiên. Với kích thước nhỏ như vậy, màng lọc dễ dàng bắt được các hạt bụi siêu nhỏ mà các màng lọc khác không thể bắt được.

Lọc HEPA cho phòng sạch theo cấp độ phòng sạch:

 • Nếu phòng sạch có class 100.000 (cấp độ D theo GMP) thì hãy chọn lọc HEPA H13
 • Nếu phòng sạch có class 10.000 (cấp độ C) thì hãy chọn màng HEPA cấp độ lọc H14.
 • Nếu phòng sạch có class 1.000 đến 100 (cấp độ A & B) thì hãy chọn ULPA cấp độ lọc U15
 • Nếu phòng sạch có class 1 đến 10 thì hãy chọn ULPA cấp độ lọc U17.

 

Chính vì cấu tạo của màng lọc HEPA khá tinh vi nên nó cũng đảm nhiệm một chức năng vô cùng quan trọng. Trên máy lọc không khí, màng lọc này sẽ giúp lọc sạch các vi khuẩn, lông thú, hạt phấn hoa, khói bụi hoặc các tác nhân khác ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chính vì cấu tạo của màng lọc HEPA khá tinh vi nên nó cũng đảm nhiệm một chức năng vô cùng quan trọng. Trên máy lọc không khí, màng lọc này sẽ giúp lọc sạch các vi khuẩn, lông thú, hạt phấn hoa, khói bụi hoặc các tác nhân khác ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

CẤU TẠO LỌC HEPA

Màng lọc HEPA có cấu tạo như một chiếc lưới làm từ nhiều sợi thủy tinh với đường kính nhỏ khoảng từ 0.5 – 2 micromet sắp xếp ngẫu nhiên. Với kích thước nhỏ như vậy, màng lọc dễ dàng bắt được các hạt bụi siêu nhỏ mà các màng lọc khác không thể bắt được.

Lọc HEPA cho phòng sạch theo cấp độ phòng sạch:

 • Nếu phòng sạch có class 100.000 (cấp độ D theo GMP) thì hãy chọn lọc HEPA H13
 • Nếu phòng sạch có class 10.000 (cấp độ C) thì hãy chọn màng HEPA cấp độ lọc H14.
 • Nếu phòng sạch có class 1.000 đến 100 (cấp độ A & B) thì hãy chọn ULPA cấp độ lọc U15
 • Nếu phòng sạch có class 1 đến 10 thì hãy chọn ULPA cấp độ lọc U17.

 

Chính vì cấu tạo của màng lọc HEPA khá tinh vi nên nó cũng đảm nhiệm một chức năng vô cùng quan trọng. Trên máy lọc không khí, màng lọc này sẽ giúp lọc sạch các vi khuẩn, lông thú, hạt phấn hoa, khói bụi hoặc các tác nhân khác ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chính vì cấu tạo của màng lọc HEPA khá tinh vi nên nó cũng đảm nhiệm một chức năng vô cùng quan trọng. Trên máy lọc không khí, màng lọc này sẽ giúp lọc sạch các vi khuẩn, lông thú, hạt phấn hoa, khói bụi hoặc các tác nhân khác ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chính vì cấu tạo của màng lọc HEPA khá tinh vi nên nó cũng đảm nhiệm một chức năng vô cùng quan trọng. Trên máy lọc không khí, màng lọc này sẽ giúp lọc sạch các vi khuẩn, lông thú, hạt phấn hoa, khói bụi hoặc các tác nhân khác ảnh hưởng đến sức khỏe.