LAF – THIẾT BỊ PHÒNG SẠCH

LAF - BUỒNG CẤP KHÍ SẠCH

LAF là chữ viết tắt của Laminar Air Flow (Dòng chảy tầng khí) nói về dòng chảy không khí mà trong đó khí chuyển thành từng lớp không có sự hòa hợp và không có các xung đột (nghĩa là không có thay đổi vận tốc, áp suất nhanh và hỗn độn). Nguyên lý dòng chảy tầng khí bao gồm chuyển động các luồng không khí siêu sạch, đơn hướng, riêng lẻ với độ nhiễu loạn được kiểm soát ở mức tối thiểu. Luồng không khí Laminar được sử dụng để tách các thể tích không khí hoặc ngăn các chất gây ô nhiễm trong không khí không cho thâm nhập vào một khu vực nhất định.

LAF có cấu tạo chính gồm khung, bộ phận quạt, các bộ lọc hiệu suất cao như Hepa, Ulpa và khu vực làm việc. Thiết bị này thường được làm bằng thép không gỉ, kín và không có các kẽ hở hoặc mối nối để ngăn chặn sự tích tụ của vi khuẩn trong khu vực làm việc.

Thiết bị LAF trang bị công nghệ thổi khí hoạt động riêng biệt cho mức năng lượng hiệu quả hơn. Lưu lượng khí lớn hơn với cách thức hoạt động êm ái, độ ồn máy thấp hơn 70dB. Có thể chọn quạt thổi khí thông thường AC hay dạng EC tiết kiệm năng lượng LAF trang bị tích hợp bộ lọc HEPA-ULPA có các cấp lọc từ E10 tới U17 theo TC EN1822. Vận tốc không khí /dòng chảy xuống giữ ổn định ở mức 0,45 mét / giây đáp ứng được cho việc vô trùng.

LAF là một thiết bị quan trọng không thể thiếu được trong phòng sạch. Nó được ứng dụng để tạo ra những phòng sạch riêng cho các quy trình sản xuất có tính di động cao, tiện lợi. Thiết bị LAF đảm bảo cung cấp một không gian có độ sạch cao theo yêu cầu của quy trình sản xuất.

LAF là luồng không khí đã được lọc sẽ di chuyển theo các mặt phẳng dòng chảy song song riêng biệt đến vị trí nhất định như các phòng phẫu thuật, phòng bệnh nhân, vườn ươm, khu vực làm việc vi khuẩn học hoặc các khu vực chuẩn bị thực phẩm.

 

Laminar Air Flow được thiết kế để có thể duy trì một khu vực làm việc không có chất gây ô nhiễm thông qua hệ thống lọc khí hiệu suất cao để ngăn chặn tối đa tất cả các hạt lơ lửng có kích thước siêu nhỏ xâm nhập vào bên trong buồng, kết hợp công nghệ dòng chảy tầng (không khí) với vận tốc gió không đổi góp phần tạo nên môi trường không khí sạch tuyệt đối.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Laminar Air Flow được thiết kế để có thể duy trì một khu vực làm việc không có chất gây ô nhiễm thông qua hệ thống lọc khí hiệu suất cao để ngăn chặn tối đa tất cả các hạt lơ lửng có kích thước siêu nhỏ xâm nhập vào bên trong buồng, kết hợp công nghệ dòng chảy tầng (không khí) với vận tốc gió không đổi góp phần tạo nên môi trường không khí sạch tuyệt đối.

LAF có cấu tạo chính gồm khung, bộ phận quạt, các bộ lọc hiệu suất cao như Hepa, Ulpa và khu vực làm việc. Thiết bị này thường được làm bằng thép không gỉ, kín và không có các kẽ hở hoặc mối nối để ngăn chặn sự tích tụ của vi khuẩn trong khu vực làm việc.

Thiết bị LAF trang bị công nghệ thổi khí hoạt động riêng biệt cho mức năng lượng hiệu quả hơn. Lưu lượng khí lớn hơn với cách thức hoạt động êm ái, độ ồn máy thấp hơn 70dB. Có thể chọn quạt thổi khí thông thường AC hay dạng EC tiết kiệm năng lượng LAF trang bị tích hợp bộ lọc HEPA-ULPA có các cấp lọc từ E10 tới U17 theo TC EN1822. Vận tốc không khí /dòng chảy xuống giữ ổn định ở mức 0,45 mét / giây đáp ứng được cho việc vô trùng.

LAF là một thiết bị quan trọng không thể thiếu được trong phòng sạch. Nó được ứng dụng để tạo ra những phòng sạch riêng cho các quy trình sản xuất có tính di động cao, tiện lợi. Thiết bị LAF đảm bảo cung cấp một không gian có độ sạch cao theo yêu cầu của quy trình sản xuất.

LAF là luồng không khí đã được lọc sẽ di chuyển theo các mặt phẳng dòng chảy song song riêng biệt đến vị trí nhất định như các phòng phẫu thuật, phòng bệnh nhân, vườn ươm, khu vực làm việc vi khuẩn học hoặc các khu vực chuẩn bị thực phẩm.

 

Laminar Air Flow được thiết kế để có thể duy trì một khu vực làm việc không có chất gây ô nhiễm thông qua hệ thống lọc khí hiệu suất cao để ngăn chặn tối đa tất cả các hạt lơ lửng có kích thước siêu nhỏ xâm nhập vào bên trong buồng, kết hợp công nghệ dòng chảy tầng (không khí) với vận tốc gió không đổi góp phần tạo nên môi trường không khí sạch tuyệt đối.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Laminar Air Flow được thiết kế để có thể duy trì một khu vực làm việc không có chất gây ô nhiễm thông qua hệ thống lọc khí hiệu suất cao để ngăn chặn tối đa tất cả các hạt lơ lửng có kích thước siêu nhỏ xâm nhập vào bên trong buồng, kết hợp công nghệ dòng chảy tầng (không khí) với vận tốc gió không đổi góp phần tạo nên môi trường không khí sạch tuyệt đối.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG LAF

LAF có cấu tạo chính gồm khung, bộ phận quạt, các bộ lọc hiệu suất cao như Hepa, Ulpa và khu vực làm việc. Thiết bị này thường được làm bằng thép không gỉ, kín và không có các kẽ hở hoặc mối nối để ngăn chặn sự tích tụ của vi khuẩn trong khu vực làm việc.

Thiết bị LAF trang bị công nghệ thổi khí hoạt động riêng biệt cho mức năng lượng hiệu quả hơn. Lưu lượng khí lớn hơn với cách thức hoạt động êm ái, độ ồn máy thấp hơn 70dB. Có thể chọn quạt thổi khí thông thường AC hay dạng EC tiết kiệm năng lượng LAF trang bị tích hợp bộ lọc HEPA-ULPA có các cấp lọc từ E10 tới U17 theo TC EN1822. Vận tốc không khí /dòng chảy xuống giữ ổn định ở mức 0,45 mét / giây đáp ứng được cho việc vô trùng.

LAF là một thiết bị quan trọng không thể thiếu được trong phòng sạch. Nó được ứng dụng để tạo ra những phòng sạch riêng cho các quy trình sản xuất có tính di động cao, tiện lợi. Thiết bị LAF đảm bảo cung cấp một không gian có độ sạch cao theo yêu cầu của quy trình sản xuất.

LAF là luồng không khí đã được lọc sẽ di chuyển theo các mặt phẳng dòng chảy song song riêng biệt đến vị trí nhất định như các phòng phẫu thuật, phòng bệnh nhân, vườn ươm, khu vực làm việc vi khuẩn học hoặc các khu vực chuẩn bị thực phẩm.

 

Laminar Air Flow được thiết kế để có thể duy trì một khu vực làm việc không có chất gây ô nhiễm thông qua hệ thống lọc khí hiệu suất cao để ngăn chặn tối đa tất cả các hạt lơ lửng có kích thước siêu nhỏ xâm nhập vào bên trong buồng, kết hợp công nghệ dòng chảy tầng (không khí) với vận tốc gió không đổi góp phần tạo nên môi trường không khí sạch tuyệt đối.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Laminar Air Flow được thiết kế để có thể duy trì một khu vực làm việc không có chất gây ô nhiễm thông qua hệ thống lọc khí hiệu suất cao để ngăn chặn tối đa tất cả các hạt lơ lửng có kích thước siêu nhỏ xâm nhập vào bên trong buồng, kết hợp công nghệ dòng chảy tầng (không khí) với vận tốc gió không đổi góp phần tạo nên môi trường không khí sạch tuyệt đối.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Laminar Air Flow được thiết kế để có thể duy trì một khu vực làm việc không có chất gây ô nhiễm thông qua hệ thống lọc khí hiệu suất cao để ngăn chặn tối đa tất cả các hạt lơ lửng có kích thước siêu nhỏ xâm nhập vào bên trong buồng, kết hợp công nghệ dòng chảy tầng (không khí) với vận tốc gió không đổi góp phần tạo nên môi trường không khí sạch tuyệt đối.