ỐNG GIÓ CÁCH NHIỆT PIR HOÀNG SA

Hoàng Sa chuyên sản xuất ống gió chính cho các công trình. Hoàng Sa sở hữu dây chuyền sản xuất ống gió bằng các hệ thống máy móc tự động hiện đại Auto line VI. Ống gió cách nhiệt có cấu trúc và vật liệu cách nhiệt foam PIR thể hiện khả năng thi công vượt trội, độ bền nhiệt vượt trội, độ bền cơ học và độ bền mài mòn được cải thiện.

ƯU ĐIỂM ỐNG GIÓ CÁCH NHIỆT PIR HOÀNG SA

Ống gió cách nhiệt của Hoàng Sa không chỉ nhẹ và dễ lắp đặt mà còn thể hiện tính an toàn, cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và độ kín khí, rút ngắn thời gian thi công, chi phí và giảm nhân công để lắp ráp chúng thành các hình trụ có chiều dài nhất định và có thể lắp ráp tại chỗ giúp giảm đáng kể thời gian thi công. Đặc biệt, chúng có thể được lắp đặt ngoài trời, phù hợp thân thiện với môi trường.

Temperature control:

Humidity control:

Dimensions (L*W*H):

Weight:

SkyCool’s patented dual-mode film rejects most of the incoming sunlight and emits infrared heat for frigid skies. The cooling effect from our films occurs through a natural phenomenon known as radiative cooling. Radiant sky cooling occurs all the time because Earth’s atmosphere is partially transparent to infrared thermal radiation. As a result, the sky-facing surfaces emit more energy as thermal radiation to the sky than they get from it. This allows a surface looking up at the sky to essentially radiate some of its heat.

SPECIFICATIONS

SkyCool’s patented dual-mode film rejects most of the incoming sunlight and emits infrared heat for frigid skies. The cooling effect from our films occurs through a natural phenomenon known as radiative cooling. Radiant sky cooling occurs all the time because Earth’s atmosphere is partially transparent to infrared thermal radiation. As a result, the sky-facing surfaces emit more energy as thermal radiation to the sky than they get from it. This allows a surface looking up at the sky to essentially radiate some of its heat.

ƯU ĐIỂM ỐNG GIÓ CÁCH NHIỆT PIR HOÀNG SA

Ống gió cách nhiệt của Hoàng Sa không chỉ nhẹ và dễ lắp đặt mà còn thể hiện tính an toàn, cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và độ kín khí, rút ngắn thời gian thi công, chi phí và giảm nhân công để lắp ráp chúng thành các hình trụ có chiều dài nhất định và có thể lắp ráp tại chỗ giúp giảm đáng kể thời gian thi công. Đặc biệt, chúng có thể được lắp đặt ngoài trời, phù hợp thân thiện với môi trường.

Temperature control:

Humidity control:

Dimensions (L*W*H):

Weight:

SkyCool’s patented dual-mode film rejects most of the incoming sunlight and emits infrared heat for frigid skies. The cooling effect from our films occurs through a natural phenomenon known as radiative cooling. Radiant sky cooling occurs all the time because Earth’s atmosphere is partially transparent to infrared thermal radiation. As a result, the sky-facing surfaces emit more energy as thermal radiation to the sky than they get from it. This allows a surface looking up at the sky to essentially radiate some of its heat.

SPECIFICATIONS

SkyCool’s patented dual-mode film rejects most of the incoming sunlight and emits infrared heat for frigid skies. The cooling effect from our films occurs through a natural phenomenon known as radiative cooling. Radiant sky cooling occurs all the time because Earth’s atmosphere is partially transparent to infrared thermal radiation. As a result, the sky-facing surfaces emit more energy as thermal radiation to the sky than they get from it. This allows a surface looking up at the sky to essentially radiate some of its heat.

ƯU ĐIỂM ỐNG GIÓ CÁCH NHIỆT PIR HOÀNG SA

Ống gió cách nhiệt của Hoàng Sa không chỉ nhẹ và dễ lắp đặt mà còn thể hiện tính an toàn, cách nhiệt, hấp thụ âm thanh và độ kín khí, rút ngắn thời gian thi công, chi phí và giảm nhân công để lắp ráp chúng thành các hình trụ có chiều dài nhất định và có thể lắp ráp tại chỗ giúp giảm đáng kể thời gian thi công. Đặc biệt, chúng có thể được lắp đặt ngoài trời, phù hợp thân thiện với môi trường.

Temperature control:

Humidity control:

Dimensions (L*W*H):

Weight:

SkyCool’s patented dual-mode film rejects most of the incoming sunlight and emits infrared heat for frigid skies. The cooling effect from our films occurs through a natural phenomenon known as radiative cooling. Radiant sky cooling occurs all the time because Earth’s atmosphere is partially transparent to infrared thermal radiation. As a result, the sky-facing surfaces emit more energy as thermal radiation to the sky than they get from it. This allows a surface looking up at the sky to essentially radiate some of its heat.

SPECIFICATIONS

SkyCool’s patented dual-mode film rejects most of the incoming sunlight and emits infrared heat for frigid skies. The cooling effect from our films occurs through a natural phenomenon known as radiative cooling. Radiant sky cooling occurs all the time because Earth’s atmosphere is partially transparent to infrared thermal radiation. As a result, the sky-facing surfaces emit more energy as thermal radiation to the sky than they get from it. This allows a surface looking up at the sky to essentially radiate some of its heat.

SPECIFICATIONS

SkyCool’s patented dual-mode film rejects most of the incoming sunlight and emits infrared heat for frigid skies. The cooling effect from our films occurs through a natural phenomenon known as radiative cooling. Radiant sky cooling occurs all the time because Earth’s atmosphere is partially transparent to infrared thermal radiation. As a result, the sky-facing surfaces emit more energy as thermal radiation to the sky than they get from it. This allows a surface looking up at the sky to essentially radiate some of its heat.